GROF NULA PDF

Mibar Add elements and treatments to the foundation recording of running water. Eventually, all things merge into one, and a river runs through it. Under the rocks are the words, and some of the words are theirs. Es wird sowohl rhythmisches als auch melodisches Material bereitstellen. Turner could hear it, turning in the g-web in his fever or sleep, water down stone, one of the oldest songs.

Author:Grom Karamar
Country:Mongolia
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):12 April 2014
Pages:248
PDF File Size:20.73 Mb
ePub File Size:11.14 Mb
ISBN:234-1-44765-527-5
Downloads:53981
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashihnU Delhiju su nahukali getoslednika po Tarnerovom tragu, podeenog na njegove feromone i boju kose. Nanjuio ga je u ulici andni ok i zaleteo se prema njegovom iznajmljenom BMW-u kroz umu golih, mrkih nogu i guma peditaksija.

Jezgro mu je bilo kilogram rekristalizovanog heksogena i TNT u pahuljicama. Nije ga video kako dolazi. Poslednje to je video od Indije bilo je ruiasto, gipsano proelje zgrade koja se zvala Hotel Khaovo Ulje. Poto je bio dobar agent, imao je dobar ugovor. Poto je imao dobar ugovor, jedan sat posle eksplozije ve je bio u Singapuru.

Hirurg Holan anin voleo je da se ali kako neodre eni procenat Tarnerovog tela nije napustio Palam Internacional prvim avionom, ve je morao da prenoi u podrumu, u tanku za odravanje. Holan aninu i njegovoj ekipi trebalo je tri meseca da ponovo sastave Tarnera. Klonirali su kvadratni metar njegove koe i uzgajili ga na ploama kolagena i polisaharidima hrskavice morskog psa. Oi i genitalije kupili su na slobodnom tritu.

Oi su bile zelene. Najvei deo ta tri meseca proveo je u simstim konstruktu idealizovanog detinjstva u Novoj Engleskoj iz prethodnog veka, generisanom u ROM-u. Holan aninove posete bile su sivi predjutarnji snovi, komari koji bi izbledeli kada bi se kroz prozor njegove sobe na spratu osvetlilo nebo. Kasno nou, mogao se osetiti miris ljiljana. Masturbirao je u mirisu istih pamunih arava, zamiljajui predvodnice navijaa. Holan anin mu je otvorio mozak na potiljku i etao se unutra postavljajui pitanja, ali bi ga ujutru majka zvala na penine pahuljice, unku i jaja, i kafu sa mlekom i eerom.

Onda se jednog jutra probudio u nepoznatom krevetu i Holan anin je stajao pored prozora kroz koji se prosipalo tropsko zelenilo i zaslepljujua svetlost sunca. Gotovi smo s tobom. Sad si k'o nov. Koliko je to bilo istina? Nije znao. Uzeo je stvari koje mu je dao Holan anin i odleteo iz Singapura. Pa sledei. Oduvek je bilo tako. Menjao je letove. Njegov kreditni ip bio je pravougaonik crnog ogledala, obrubljen zlatom.

Ljudi iza altera osmehivali su se kada bi ga pokazao i klimali glavom. Vrata su se otvarala i zatvarala za njim.

Tokovi su se dizali sa prenapregnutog betona, stizala su pia, sluene veere. Na Hitrou se iz bezline posude neba odlomio poveliki komad seanja i sruio na njega. Povratio je u plavi plastini kontejner, ne zaustavljajui se u hodu. Kada je stigao do altera u dnu hodnika, zamenio je kartu. Odleteo je u Meksiko. I probudio se na zveket elinih kofa na ploicama, mokro ljiskanje metli, uz toplo ensko telo.

Soba je bila peina visoke tavanice. Goli, beli gips preotro je prenosio zvuk; negde iza jutarnje buke sluavki u dvoritu uli su se talasi.

Pokriva zguvan me u njegovim prstima bio je od grubog lana, omekanog bezbrojnim pranjima. Setio se suneve svetlosti iza irokog, zatamnjenog stakla.

Aerodromski bar u Puerto Valjarti. Morao je da pre e dvadeset metara od aviona, stiskajui oi da bi se odbranio od sunca. Setio se mrtvog imia, presovanog kao suvi list na betonu piste. Setio se vonje autobusom po planinskom drumu i smrada unutranjeg sagorevanja, ivica vetrobrana prekrivenih hologramskim razglednicama sa likovima plavih i ruiastih svetaca.

Umesto okolnih provalija, posmatrao je kuglu ruiastog luzita i trzavi ples ive u njenom sreditu. Kugla, neto vea od lopte za bezbol, nalazila se na vrhu izvijene poluge menjaa. Bila je izlivena oko pauka od prozirnog stakla, upljeg, do pola ispunjenog ivom. Kugla je bila rune izrade, besmislena, runa; bila je tu da mu poeli srean povratak u Meksiko. Me u desetak raznih mikrosofta koje mu je dao Holan anin, bio je jedan koji mu je pruao ogranieno znanje panskog, ali je on u Valjarti gurnuo zatitni ep u utinicu iza levog uva i pokrio ih kvadratom mikropora boje koe.

Jedan putnik u dnu autobusa imao je tranzistor. Limenu pop-muziku povremeno je prekidao glas, izgovarajui neku vrstu litanije, nizove desetocifrenih brojeva, izvuene sreke dravne lutrije za taj dan. Pored njega, ena se promekoljila u snu. Pridigao se na lakat da je pogleda. Nepoznato lice, ali ne jedno od onih koja ga je ivot u hotelima nauio da oekuje. Obino je oekivao serijsku lepotu, proizvod jeftine hirurgije po izboru i neumornog darvinizma mode, arhetip smukan od najpoznatijih medijskih likova u poslednjih pet godina.

Linija vilice imala je neto od Srednjeg zapada, staromodno i ameriko. Bedra su joj skrivali plavi pokrivai, a sunevi zraci koso su padali kroz proreze aluzina od tvrdog drveta preko njenih dugakih nogu u zlatnim dijagonalama.

Lica pored kojih se budio u hotelima irom sveta bila su poput ukrasa za haubu Bojih vozila. Usnula lica ena, istovetna i zatvorena, okrenuta prema praznini. Ali ovo se razlikovalo. Ovo je nekako ve posedovalo znaenje. Znaenje i ime. Seo je, spustivi noge sa kreveta.

Pod tabanima je osetio zrnca peska na hladnim ploicama. Oseao se slab, ali sveprisutan miris insekticida. Ustao je, nag, sa sevanjem u glavi. Primorao je noge da se pokrenu. Poao je, zavirio iza prvih od dvoje vrata, otkrivi bele ploice, jo belog gipsa, debelu, hromiranu glavu tua obeenu na kraju cevi poprskane r om.

Iz obe slavine krto je pola jednako mlaka voda. Pored plastine ae leao je prastari runi sat, mehaniki Roleks na kaiu od. Prozori kupatila iza kapaka bili su od nezamuenog stakla, pokriveni gustom, zelenom, plastinom mreom. Provirio je kroz preage od tvrdog drveta, trgnuvi se od vrelog, golog sunca, i ugledao presahli vodoskok od ploica sa cvetnim motivom i zar ali kostur folksvagena Rebit.

Tako se zvala. Nosila je izbledeli safari orts i jednu od njegovih belih majica. Noge su joj bile vrlo tamne. Mehaniki Roleks, u mutnom kuitu od ner ajueg elika, stajao joj je oko zgloba leve ruke, na kaiu od svinjske koe. Drali su se uskog pojasa vrstog, mokrog peska pored vode. Ve su imali zajedniku prolost; seao je se pored tezge, tog jutra, na palanakom merkadu pod limenim krovom. Obema rukama je drala olju vrue kafe.

Skupljajui tortiljom jaja i salsu sa napuklog, belog tanjira, posmatrao je kako muve krue oko prstiju suneve svetlosti koji su se uvukli kroz krpe palminog lia i talasastog lima. Ispriala je poneto o svom zaposlenju u pravnom zastupnitvu u L. Rekao joj je da radi u kadrovskoj slubi. Ili je bar radio. Oboje zadrhtae od njene slobode i uro ene vetine jedrenja. Stisnula mu je ruku. Prema njima je niz plau marirao lik u plavom, vojni policajac na putu u grad.

Blistavo uglaane izme izgledale su nestvarno na mekom, svetlom pesku. Kad je proao kraj njih, mrkog i kamenog lica ispod reflektujuih naoara za sunce, Tarner opazi laser karabinskog formata tajner-Optik, sa optikim nianom Fabrik Nasional.

Plave pantalone bile su mu besprekorno iste, ispeglane poput otrica noa. Tarner je najvei deo zrelih godina i sam bio vojnik, iako nikad nije nosio uniformu. Najamnik u slubi dinovskih korporacija, u neprestanom tajnom ratu za kontrolu nad itavim ekonomijama. Bio je specijalist za uklanjanje visokih inovnika i naunih istraivaa. Multinacionalke za koje je radio nikada ne bi priznale da postoje ljudi kao Tarner Klimnuo je glavom.

Njena ruka u njegovoj bila je topla i suva. Posmatrao je kako joj se noni prsti ire pri svakom koraku, noktiju premazanih oguljenim ruiastim lakom.

Prema njima su se valjali talasi. Vrhovi su im bili od prozirnog, zelenog stakla. Koa joj je bila oroena vodenom izmaglicom. Posle prvog dana provedenog zajedno, ivot je uao u jednostavnu koloteinu.

LIBRO DE ORO PATORUZU PDF

grof-nula's Lists

.

AVRAHAM FRIED KEEP CLIMBING PDF

Gibson William - 2. Grof Nula

.

Related Articles